Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. esiopetukseen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetusta järjestetään Sysmän Yhtenäiskoulussa ja Nuoramoisten koulussa. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevien 5-vuotiaiden esiopetus järjestetään päiväkoti Kastellissa. Yhtenäiskoululla lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä klo 8.15-12.15. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan. Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta haetaan varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi sivun kautta.