Hanketyöntekijä ajalle 1.2.2018 - 31.9.2019

03.01.2018 10:10

Kategoria:

Sysmän kunta hakee hanketyöntekijää Suur-Sysmän tuotteistamishankkeelle.

Hankkeen perusajatuksena on historiallisen Suur-Sysmän historian tuominen lähelle ihmisiä, niin turisteille, vapaa-ajan asukkaille kuin Päijät-Hämeen omalle vakituiselle väestölle. Tämä tehdään toteuttamalla Sysmän historian tuotteistaminen, missä maakunnan historia kivikaudelta 1900-luvulle tuodaan näkyväksi nähtävyyksinä, tapahtumina, tuotteina, palveluina, infopisteinä sekä ennen kaikkea tarinoina.

Yleisten tietoteknisten taitojen (word, excel, power-point) lisäksi arvostamme erityisesti viittä taitoa, joita painotamme valinnassa:
- Historian tuntemus
- Talous ja tuotteistaminen
- Sosiaalipsykologia
- Vuorovaikutustaidot
- Järjestelmällisyys

Työn pääasiallinen suorituspaikka on Sysmän kunnanvirasto. Hankkeelle on asetettu numeeriset tavoitteet, onnistumista mitataan hankkeen aikana niin, että toteumaprosentti vastaa kokonaistavoitetta (esim. 5/20 kuukauden jälkeen 25 % tavoitteista on toteutunut).

Työ on kokoaikatyötä, palkka 3300 €/kk ja tehtävässä noudatetaan 4kk:n koeaikaa.

Tehtävästä on ilmoitettu 29.12.2017 TE-palvelujen sivuilla

Viimeinen hakupäivä: 12.1.2018 klo 23.59 mennessä

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@sysma.fi

Lisätietoja: kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, puh. 044 713 4504, etunimi.sukunimi@sysma.fi

Taajama