Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
18.1. - 28.2.2017 3/17 Sivistyslautakunnan avustukset haettavana
18.1. - 17.2.2017 2/17 Kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44
23.12.2016 - 20.1.2017 72/16 Alla lueteltuja poikkeamislupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 27.12.2016
22.12.2016 - 27.1.2017 70/16 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kaavaehdotus nähtävillä
14.12.2016 - 15.12.2017 69/16 Vuokra-asuntojen haku 2017

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
19.1. - 15.2.2017 4/17 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi