Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
13.3-27.3.2017 22/17 Sysmän kunnanvaltuuston kokous
2.3.2017 - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
8.2. - 31.3.2017 7/17 Yksityistieavustukset 2017
8.3. -9.4.2017 19/17 Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleja varten
8.2. - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
18.1.- 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo vuonna 2017
10.3 - 9.4.2017 21/17 Ehdokaslistojen yhdistelmäluonnos
15.2 -10.4.2017 13/17 Kunnallisvaalit 2017, äänestysajat ja -paikat
16.3-18.4.2017 23/17 Alla lueteltuja poikkeuslupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 20.3.2017
14.12.2016 - 15.12.2017 69/16 Vuokra-asuntojen haku 2017
17.3 - 24.4.2017 24/17 Kuulutus Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksestä

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
8.2. - 23.8.2017 11/17 Kutsuntakuulutus
23.2 - 28.3.2017 14/17 Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi