Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
25.9. - 3.11.2017 70/17 Äitienpäiväkunniamerkit vuonna 2018
4.10. - 3.11.2017 71/17 Taajaman osayleiskaavan (muutos ja laajennus) vireilletulo

18.10. - 10.11.2017

73/17 Maatalousyrittäjien vuoden 2018 vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen hakuaika
18.10. - 17.11.2017 74/17 Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
3.10. - 1.11.2017 72/17 Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset
    
   
Kuntayhtymän ja
yhteisen toimielimen
esityslistat ja pöytäkirjat
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Päijät-Hämeen jätelautakunta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi