Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
31.5. - 30.6.2017 48/17 Ympäristönsuojelutarkastaja on myöntänyt luvan Destia Oy:lle melua aiheuttavaan toimintaan, sillan korjaus
7.6. - 7.7.2017 49/17 Kaavaluonnos nähtävillä, Hevoshiekan ranta-asemakaavan asiakirjat

14.6. - 27.6.2017

53/17 Kokouskutsu: Kunnanvaltuuston kokous 19.6.2017 klo 19,00

15.6. - 11.7.2017 55/17 Haemme kunnan palvelukseen teknistä johtajaa

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
8.2. - 23.8.2017 11/17 Kutsuntakuulutus
26.5. - 26.6.2017 45/17 Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien hyväksyminen
26.5. - 29.6.2017 46/17 Päijät-Hämeen liiton jäsenkuntien edustajakokous 20.6.2017
5.6. - 29.6.2017 50/17 Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston kokous 19.6.2017

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi