Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
18.7 - 18.8.2017 54/17 Alla lueteltuja poikkeamislupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 21.7.2017

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
8.2. - 23.8.2017 11/17 Kutsuntakuulutus
    
   
Kuntayhtymän ja
yhteisen toimielimen
esityslistat ja pöytäkirjat
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Päijät-Hämeen jätelautakunta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi