Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo

30.11. - 29.12.2017 85/17 Sysmän kunnanhallitus ilmoittaa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta
8.12. - 20.12.2017 89/17 Avustukset yhdistyksille Suomi 100- tapahtumiin

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
22.11. - 20.12.2017 82/17 Ehdotus Tainionvirran kalataloustarkkailuohjelmaksi, Hartola ja Sysmä
5.12.2017 - 3.1.2018 86/17 Päijät-Hämeen jätetaksa 1.1.2018
5.12.2017 - 3.1.2018 87/17 Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset 1.1.2018
7.12.2017 -  8.1.2018 88/17 Vesilain mukainen päätös 261/2017/2
    
   
Kuntayhtymän ja
yhteisen toimielimen
esityslistat ja pöytäkirjat
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Päijät-Hämeen jätelautakunta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi