Sysmä Vaakuna

Elinkeinotyöryhmä 2013-2016


Kunnanhallituksen alaisuuteen  perustettu 7-jäseninen elinkeinotyöryhmä kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi.  Työryhmän tehtävänä on valmistella elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä asioita kunnanhallituksen/kunnanjohtajan esityksestä sekä esittää omia toimenpide-ehdotuksia.  Elinkeinotyöryhmä toimii yhteistyössä YKSI SYSMÄ -ohjelman kanssa.

Työryhmä koostuu pääasiassa eri alojen yrittäjistä.  Lisäksi työryhmällä on puheenjohtaja ja sihteeri.

Työryhmän jäsenet tällä valtuustokaudella ovat:

Maarit Sievänen
Sisko Kivelä
Markku Lepistö
Mikko Saari
John Lönnberg
Heikki Riutta
Jari Yli-Talonen
Hannu Sireni, puheenjohtaja
Raija Hänninen, sihteeri

Kuntapäättäjiä voi mukana olla
Mika Järvinen, kunnanhallituksen pj
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, kunnan valtuuston pj
Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi