Sysmä Vaakuna

Sysmä Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan historiaa

Suora lainaus Sysmän kunnan Kehittämislautakunnan pöytäkirjasta 21.12.1990


Neuvottelukunta
"Hallitus kutsuu kehittämislautakunnassa tehdyn valmistelytyön pohjalta Sysmän Kehitys oy:n neuvottelukuntaan 10-20 valtakunnan talouselämää hyvin tuntevaa kesäsysmäläistä tai valtakunnallista vaikuttajaa. Neuvottelukunta toimii hallituksen ja valittavan toimitusjohtajan neuvonantajana ja muodostaa laajan ja vaikutusvaltaisen kontaktipinnan maan elinkeinoelämään, yhtiön asiakkaisiin. Neuvottelukunta kutsutaan kerran vuodessa puitteiltaan korkeatasoiseen kokoukseen Sysmässä ja sen statuksesta huolehditaan muutoinkin tarpeellista tahdikkuutta noudattaen.Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja solmivat läheiset henkilökohtaiset suhteet neuvottelukunnan jäsenten kanssa ja pitävät näihin jatkuvaa yhteyttä potentiaalisten yrityskontaktien solmimiseksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta"

Nykypäivä
Nykyisin Neuvottelukunnassa on 39 jäsentä, suurin osa Sysmän vapaa-ajanasukkaita, osa  työnsä puolesta mukana olevia sysmäläisiä. Koko jäsenistö on paikalla kerran vuodessa, yleensä kesällä, mutta pienempiä ryhmiä saattaa kokoontua pohtimaan jotain Sysmän aihetta vaikka Helsingissä.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana on Juha Harju ja sihteerinä matkailu- ja markkinointineuvoja Raija Hänninen.

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi