Sysmä Vaakuna

Liikuntatoimikunta


19.4.2010 Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi Sysmän kunnan terveysliikunnan toimenpideohjelman 2010-2011 ja ehdotti liikuntatoimikunnan perustamista.

10.6.2010 sivistyslautakunta perusti liikuntatoimikunnan ja nimesi siihen jäsenet. Liikuntatoimikunta toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa ja siihen valitaan edustajat sivistyslautakunnasta, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä, vanhus- ja vammaisneuvostosta, Palvelutaloyhdistyksestä, Bandy Boys 88 ry:sta, Sysmän Sisu ry:sta, SyVo ry:sta sekä koulutoimen ja päivähoidon yhteinen edustaja.

Liikuntatoimikunnan tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää kunnan liikuntapolitiikkaa, antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia sekä toimia asiantuntijana. Toimikunta toimii myös vastuutahona, joka valvoo terveysliikunnan toimenpideohjelman toteutumista. Ensimmäisen liikuntatoimikunnan toimikausi on kuluva valtuustokausi. Jatkossa liikuntatoimikunta nimetään kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Liikuntatoimikunnan kokoonpano: 

Juhani Stjernvall, sivistyslautakunta
Marjut Rantanen, SyVo ry
Hannu Juhola, Palvelutaloyhdistys,
Tiina Ratia, kouluterveydenhoitaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, peruspalvelukeskus Aava
Janne Lehtinen, liikunnan yhdysopettaja, koulutoimen ja päivähoidon liikuntavastaava
Teemu Vettenranta, Bandy Boys 88
Ahti Marjamäki, vanhus- ja vammaisneuvosto
Tiina Tamminen, Sysmän Sisu ry
Toimikuntaan kuuluvat ja sen sihteereinä toimivat vapaa-aikaohjaaja Tuija Pessa
ja Päijänne Areenan toiminnasta ja liikuntapalvelujen tuottamisesta kunnalle vastaava Visa Uutela.Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi