Sysmä Vaakuna

Liikunta


Tervetuloa Sysmän liikuntatoimen kotisivuille. Näiltä sivuilta löydät tietoja liikuntapaikoista, liikuntaryhmistä, terveysliikunnasta, tilavarauksista ja kunnan jakamista avustuksista.

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetusministeriö vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta liikunnan yhteistyössä valtionhallinnossa. Alueellisella tasolla nämä tehtävät kuuluvat alueelliselle liikuntatoimelle ja paikallistasolla kunnille.
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.


Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tuija Pessa
044 7134533

Liikuntapaikkojen hoitaja
Jukka Nieminen
044 7134549

Päijänne Areena
Visa Uutela
040 8289 182

sähköposti: etunimi.sukunimi@sysma.fi

tuija.pessa@sysma.fi
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi