Sysmä Vaakuna

Innovatiivisten Päijät-Hämeen kuntien: Hartolan ja Sysmän, yhteinen hanke!

Hanke päättynyt 31.10.2012

Yhteen Hiileen -hankkeella tavoitellaan kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistamista harvaan asutussa Päijät-Hämeessä. Yhteen Hiileen -hankkeella aktivoidaan kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat ottamaan vastuuta oman elinympäristönsä kehittämisestä ja parantamisesta. Hankkeella halutaan myös lisätä ihmisten paikallistuntemusta ja oman asuinalueen arvostusta. Kuntien vetovoimaa asumisen, vapaa-ajan asumisen ja yrittämisen paikkoina halutaan myös kehittää. Kunnat vaihtavat hyviä käytäntöjä keskenään ja hakevat yhteisiä toimintamalleja.

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisellä sijalla ovat myös välittäminen, osallistaminen ja jatkuvuus.

Hankkeen avulla halutaan lisätä yhteistyötä kuntien välillä sekä kuntien sisällä eri toimijoiden kesken. Kolme päätavoitetta ovat yhteisöllisyyden lisääminen, brändien luominen ja vahvistaminen sekä vetovoiman lisääminen.

Hankkeen rahoituksesta 10% tulee Hartolan ja Sysmän kunnilta, ja loput 90% valtio ja EU:n maaseuturahastolta. Hankkeen ensimmäinen vaihe on alkanut elokuun 2011 lopussa ja kestää kesäkuun 2012 loppuun. Toinen vaihe pyritään aloittamaan pikimmiten ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Yhteystiedot


Tuomi-Tuulia Ervasti
projektipäällikkö
tuomi-tuulia.ervasti@sysma.fi
+358 (0) 44 713 4595

Marja-Leena Koivisto
projektikoordinaattori
marja-leena.koivisto@sysma.fi
+358 (0) 44 713 4596

Seuraa meitä Facebookissa!
www.facebook.com/YhteenHiileen

Toimipisteet sijaitsevat sekä Hartolan kunnantalolla että Sysmän kunnanvirastolla.
www.hartola.fi
www.sysma.fi


Hankkeen ohjausryhmä


puheenjohtaja Merja Olenius

Hartolan jäsenet:
Jeremias Sankari (varajäsen Matti Tanskanen)
Pentti Heinonen

Sysmän jäsenet:
Mika Järvinen (varajäsen Hannu Koskenniemi)
Jaakko Mannila (varajäsen Eevakaisa Lehtosalo)
Leo Kaunisto (varajäsen Kimmo Oksanen)

ELY-keskus
Timo Kukkonen (varajäsen Antti Pitkänen)

Läsnäolo-oikeus
Marketta Kitkiöjoki, Sysmän kunnanjohtaja (hallinnoiva kunta)


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi