Sysmä Vaakuna

Sysmä-lisä


Sysmän kunta tukee, kunnanhallituksen päätöksen (16.11.2009 § 325) mukaisesti, työttömien henkilöiden työllistämistä yhdistyksiin, yrityksiin ja seurakuntiin 1.1.2010 alkaen Sysmä-lisän muodossa. Tuen määrä on 250,00 €/kk/henkilö, kesto enimmillään 24 kk. Tuen piirissä voi olla kerrallaan enintään 5 sysmäläistä pitkäaikaistyötöntä. 

Sysmä-lisää myönnetään korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutetun henkilön palkkaamiseen (oikeus ensimmäisen ja/tai toisen vuoden palkkatukeen). 

Lisäksi Sysmän kunta maksaa 1.1.2010 alkaen extra-kuntalisää yhdistyksille. Tukea voi hakea toisen vuoden palkkatukeen oikeutetun henkilön työllistämisen tukemiseksi. Tuen määrä on enintään 250,00 €/kk/henkilö, kesto 1 – 4 kk. Tuen piirissä voi olla kerrallaan enintään kolme sysmäläistä pitkäaikaistyötöntä. 

Molempien tukien saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työllistyvälle bruttopalkkaa vähintään 1100,00 €/kk ja työaika on vähintään 6 h/työpäivä. Tukea haetaan kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, tukea ei myönnetä takautuvasti. Tukea saa vain palkkauskustannuksiin (palkka, sosiaalikustannukset).

Sysmä-lisän hakuprosessi: 

  • Työnantaja hakee palkkatukea TE –toimistosta. 

  • Saatuaan palkkatukipäätöksen työnantaja voi hakea Sysmä–lisää. Hakemukseen liitetään kopiot palkkatukipäätöksestä sekä työsopimuksesta. Hakemus lähetetään osoitteeseen: 

Sysmän kunta
Palkkasihteeri Päivi Kivelä
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ 

  • Päätös Sysmä-lisän myöntämisestä lähetetään työnantajalle. 

  • Työnantaja tekee palkkatuesta tilityksen kuukausittain TE-toimistoon ja lähettää siitä sekä palkkaerittelystä kopion Sysmän kunnalle edellä mainittuun osoitteeseen. 

  • Sysmän kunta maksaa kuntalisän hakijan tilille. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita:  

puh. 044 7134 509                                                     Palkkasihteeri Päivi Kivelä 

puh. 044 7134 505                                                     Hallintojohtaja Tuula Mäkinen

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi