Sysmä Vaakuna
Avustukset

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Sivistyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia paikallisille liikuntajärjestöille. Avustusten hakuaika on tammi-helmikuussa ja siitä ilmoitetaan Lähilehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä nuoriso- ja liikuntatoimen kotisivuilla.Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi