Liikuntatoimen avustukset

Hyvinvointivaliokunta jakaa vuosittain avustuksia paikallisille liikuntajärjestöille. Avustusten hakuaika on tammi-helmikuussa ja siitä ilmoitetaan Lähilehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä nuoriso- ja liikuntatoimen kotisivuilla.

Avustukset julistetaan haettavaksi 28.2.2018 klo 15 mennessä.

Nuoriso- ja liikuntatoimen kaikkia avustuksia haetaan samalla kertaa seuraavasti:

Nuoriso- ja liikuntatoimen yleisavustusta haetaan vuodelle 2018.

Kohde-, koulutus- ja tapahtuma-avustusta haetaan vuoden 2017 toteutuneisiin kuluihin tositteita vastaan.

Hakemukseen liitetään yhdistyksen viimeisin tarkastettu ja hyväksytty tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja seuraavan toimintakauden toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Kaikkia avustuksia haetaan samalla lomakkeella. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa Sysmän kunnan kotisivulta/nuoriso tai liikunta tai kunnanviraston yhteispalvelupisteestä. Lisätietoja nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessa, p. 044 7134533 tai tuija.pessa@sysma.fi

Hakemukset lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen

Sysmän kunta, hyvinvointivaliokunta

Valittulantie 5

19700 SYSMÄ

tai sähköpostilla allekirjoitettuna ja skannattuna tuija.pessa@sysma.fi

Hyvinvointivaliokunta jakaa harkinnanvaraisia

- liikunta- ja nuorisotoimen kannustusstipendejä nuorille urheilijoille ja seura-aktiiveille, seuroilta pyydetään ehdotuksia palkittavista perusteluineen sähköpostilla tuija.pessa@sysma.fi 28.2.2018 mennessä.

Avustuksenhakulomake