Nuorisotoimen avustukset

Avustukset julistetaan haettavaksi 28.2.2018 klo 15 mennessä.

Nuoriso- ja liikuntatoimen kaikkia avustuksia haetaan samalla kertaa seuraavasti:

Nuoriso- ja liikuntatoimen yleisavustusta haetaan vuodelle 2018.

Kohde-, koulutus- ja tapahtuma-avustusta haetaan vuoden 2017 toteutuneisiin kuluihin tositteita vastaan.

Hakemukseen liitetään yhdistyksen viimeisin tarkastettu ja hyväksytty tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Kaikkia avustuksia haetaan samalla lomakkeella. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa Sysmän kunnan kotisivulta/nuoriso tai liikunta tai kunnanviraston yhteispalvelupisteestä. Lisätietoja nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessa, p. 044 7134533 tai tuija.pessa@sysma.fi

Hakemukset lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen

Sysmän kunta, hyvinvointivaliokunta

Valittulantie 5

19700 SYSMÄ

tai sähköpostilla allekirjoitettuna ja skannattuna tuija.pessa@sysma.fi

Hyvinvointivaliokunta jakaa harkinnanvaraisia

- liikunta- ja nuorisotoimen kannustusstipendejä nuorille urheilijoille ja seura-aktiiveille, seuroilta pyydetään ehdotuksia palkittavista perusteluineen sähköpostilla tuija.pessa@sysma.fi 28.2.2018 mennessä.

Avustuksenhakulomake