Perusopetus

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Sysmässä perusopetusta annetaan Sysmän Yhtenäiskoulussa (vuosiluokat 1-9) ja Nuoramoisten koululla (vuosiluokat 1-6)Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Sysmän Yhtenäiskoulu ja Sysmän Lukio
Väihkyläntie 9 19700 Sysmä
Perusopetuslaki
Koulun kanslia
Puh. +358447134541
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
01.01.2017 - maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
08:00 - 15:00