Tiedote rakennusinventoinnin maastotöistä 3.1.2018

02.01.2018 14:20

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Taajamassa tehdään modernin rakennuskannan täydennysinventointi alkuvuodesta 2018. Inventointi kohdistuu Alajan, Askonalueen, Pihlajamäen, Rankoon, Riihimäen, Taivaanrannan ja Väihkölänmäen ympäristöihin. Tutkimus on maankäyttö- ja rakennuslain (9§) edellyttämä kaavan perusselvitys, joka tehdään vireillä olevaa taajaman osayleiskaavatyötä varten. Inventointi ei tuo velvoitteita kiinteistönomistajille. Valmis inventointi julkaistaan osana Sysmän osayleiskaavan nähtävilläolon materiaalia.

Inventointiin liittyviä maastotöitä tehdään keskiviikkona 3.1.2018, jolloin inventoijat tutustuvat alueisiin, kirjaavat ylös tietoja rakennuskannasta ja valokuvaavat rakennuksia. Inventointi ei kohdennu rakennusten sisätiloihin. Inventoinnin laatii Ramboll.

Lisätietoa rakennusinventoinnista:

Niina Ahlfors
puh. 040 176 8252

Tiina Heikkilä
puh. 040 139 5193

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Pihlajamäki