Tiet

Taajaman kaavatiet

Sysmän kunnan tekninen palvelukeskus vastaa taajaman kaavateiden hoidosta ja kunnossapidosta. Kaavateitä on noin 20 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 6 km. Kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa aurausurakoitsija. Kaavateihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on tekninen johtaja Taneli Rasmus p. 044 7134 522.

Maantiet

Taajaman päätiet (Sysmäntie, Valittulantie, Särkilahdentie, Suopellontie ja Leppäkorventie) samoin kuin taajaman ulkopuolella olevat maantiet ovat valtion teitä ja niiden kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Palautteet näihin teihin liittyvistä asioista voi soittaa Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100.

Poikkeuksena Suopellontien kevyen liikenteen väylä välillä Pappila - Kaunisto (5 km), jonka kunnossapito- ja hoitovastuu on kunnalla.

Maantiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet lähes poikkeuksetta alimpaan hoitoluokkaan. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet pitää tiestöllä aloittaa.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla