Anna ehdotuksesi osaksi osallistuvaa budjetointia

01.08.2023 11:23

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kunnan rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia tai elinvoimaa edistävien
hankkeiden toteutuksissa. Sysmän kunta ottaa osallistuvan budjetoinnin kokeiluluontoisesti mukaan
vuoden 2024 suunnitteluun ja talousarvioon.

Osallistuvalle budjetoinnille varataan max. 50 000 euroa. Määräraha voidaan jakaa useammalle pienemmälle hankkeelle tai vaihtoehtoisesti se voidaan käyttää yhteen tai kahteen isompaan hankkeeseen.


Ehdotukset voivat olla esim. erilaisia tapahtumia, viihtyvyyttä lisääviä hankintoja, jonkin toiminnan aloittamista (harrastustoiminta). Toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Ehdotukset käsitellään ja hyvinvointivaliokunta päättää toteutettavat hankkeet äänestyksen perusteella. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan
vuoden 2024 aikana.

Ehdotuksia otetaan vastaan 15.10.2023 asti.

Kyselyyn pääset tästä:

osallistuva budjetointi kysely