Asiointipiste

Sysmän kunnan asiointipiste on avoinna kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.

Asiointipiste toimii kirjaamona, jonne voi jättää kunnan eri toimialoille ja toimielimille osoitettua postia ja muita asiakirjoja.  Asiakirjat kirjataan asianhallintajärjestelmään ja asia lähetetään eteenpäin oikealle toimialalle.

Kunnan omiin toimintoihin liittyvien palvelujen lisäksi asiointipisteessä tarjotaan Kansaneläkelaitoksen ja poliisin avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Avustavia asiakaspalvelutehtäviä ovat mm. asiakirjojen vastaanottaminen ja luovuttaminen, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta sekä sähköisten palvelujen tukeminen. 
 

Kela 


Poliisi

Valtionvarainministeriöllä on sähköinen Kansalaisneuvonta-palvelu. Sen tehtävänä on auttaa kansalaisia löytämään etsimänsä viranomainen tai ko. viranomaisen sähköiset palvelut. Lisätietoja palveluntarjoajan sivuilta: 

Kansalaisneuvonta

Palautetta palveluistamme, www-sivuistamme tai muusta asiasta voit antaa täyttämällä palautelomakkeen.

Palaute