Avustukset

SYSMÄN KUNTA

HYVINVOINTIVALIOKUNNAN AVUSTUKSET HAETTAVANA

Hyvinvointivaliokunnan avustukset julistetaan haettavaksi 17.3.2023 klo15 mennessä.

Avustusta voivat hakea yhdistykset, järjestöt ja seurat, joiden kotipaikka on Sysmä, tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Sysmään. Avustuksen tarkoituksena on tukea Sysmässä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia.

1. Yleisavustus myönnetään yhdistyksen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

2. Kohdeavustus myönnetään kertaluonteisen tai lyhytkestoisen toiminnan toteuttamiseen. Tällaista toimintaa ovat mm. tapahtuman järjestäminen, toiminnassa tarvittavat välinehankinnat ja ohjaaja-, valmentaja- ja toimitsijakoulutukset.

Kohdeavustusta voi anoa etukäteen, jolloin hakemukseen liitetään mahdollisimman tarkka toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kohdeavustusta voi anoa myös jälkikäteen, jolloin hakemukseen liitetään selvitys toteutuneesta toiminnasta sekä tositteet toteutuneista kuluista.

Hakemukseen liitetään yhdistyksen viimeisin tarkastettu ja hyväksytty tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Sähköinen hakulomake on E-Sysmä –sivustolla, johon pääsee Sysmän kunnan kotisivulta www.sysma.fi, sähköisen lomakkeen lähettäminen vaatii kirjautumisen pankkitunnuksilla.

Perinteinen paperilomake löytyy Sysmän kunnan kotisivulta www.sysma.fi se toimitetaan  allekirjoitettuna osoitteella Sysmän kunta, hyvinvointivaliokunta/avustukset, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai skannattuna sähköpostilla kirjaamo@sysma.fi, aiheeksi hvvk-avustukset

Lisätietoja hyvinvointipäällikkö Tuija Pessa, p. 044 7134533 tai tuija.pessa@sysma.fi

Sysmässä 16.2.2023      Hyvinvointivaliokunta

 Avustusten yleiset periaatteet

E-Sysmä, sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake