e-kuntalaisuus kyselyn tulokset

05.10.2018 13:10

Kategoria: Palvelut

Kyselyyn vastasi 148 vastaajaa, mikä on riittävä otos johtopäätösten tekemiseen. Vastaajien suuri enemmistö suhtautui myönteisesti e-kuntalaisuuspalveluun ja digitaaliseen palvelujen tarjontaan yleensä.

Koeasiakkuudesta oli kiinnostunut lähes 40 % kyselyyn vastanneista. Kyselyyn vastanneiden ja suostumuksen antaneiden keskuudesta on arvottu 10 vapaaehtoista koeasiakasta, joiden palautteen ja käyttökokemuksen pohjalta kehitetään e-sysmäläisyyden sisältöä ja käyttömukavuutta. Teknisen alustan julkaisu yleiseen käyttöön tapahtuu viimeistään 31.12.2018. Koeasiakkaat saavat e-sysmäläisyys jäsennumerot 1-10. Suomen ensimmäinen e-kuntalainen on nyt tiedossa.

Kyselyn tulokset tiivistettynä tästä linkistä (ei sisällä avovastauksia, jotka käsitelty manuaalisesti).

90 % vastaajista haluaa kunnan palveluja digitaalisesti ja yritysten palveluja yli 80 %. Yli puolet haluaa myös kolmannen sektorin palveluja, mutta hieman alle puolet valtion ja EU:n palveluja. Yli 90 % on valmis käyttämään digitaalista alustaa, jos se on nopeampi ja helppokäyttöisempi kuin perinteinen tapa. Melkein 90 % vastaajista on valmis kirjautumaan tunnistautumista vaativaan järjestelmään.

Avovastausten osalta suurimpina tarpeina sähköisiksi palveluiksi esille nousivat matkailu- ja yrityspalvelut (yli 1/3 vastaajista), luvat ja hakemukset (yli 1/5 vastaajista) ja viranomaisasiointi, ajanvaraukset ja SOTE-palvelut (vajaa 1/5 vastaajista kullakin). Myös tapahtumia, informaatiota, e-kirjastoa ja kunnan palveluja yleisesti toivoi n. joka kymmenes vastaaja. Sysmän palveluista tyytymättömimpiä oltiin aukioloaikoihin ja tiedon puutteeseen. Kokonaisuutena vastaajat olivat tyytyväisiä Sysmän nykyiseen palvelutarjontaan. Avovastauksissa myös yleinen suhtautuminen oli pääosin myönteistä. Lisätietoa toivottiin ja hyötyjä epäiltiin jonkin verran. Muutama vastaaja piti Sysmän e-hankkeita rahan tuhlauksena.

Hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto ja Sysmän kunta. Hankkeen kesto on 31.3.2019 asti. 

Lisätietoja antaa: Projektipäällikkö Juri Nieminen 044 978 4124 juri.nieminen@kuntavelho.fi