Eduskuntavaalit

Sysmän kunnassa 14. päivänä huhtikuuta 2019 pidettävissä eduskuntavaaleissa äänestysalueena on koko Sysmän kunta ja äänestyspaikka on 

                      1. Kirkonkylä                    Sysmän kunnan kirjasto, Valittulantie 5 

Äänioikeusrekisterissä olevat tiedot ovat tarkastusta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa maistraateissa arkipäivinä virka-aikana. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille, niille joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin viimeistään 4.3.2019. 

Omaa äänioikeutta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistän 29.3.2019 ennen kello 16.00. Oikaisuvaatimuslomakkeita on saatavana maistraateista. 

Vaalitoimitus alkaa äänestyspaikalla sunnuntaina 14.4.2019 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3. päivänä huhtikuuta ja päättyy tiistaina 9. päivänä huhtikuuta 2019. Ennakkoäänestys toimitetaan Sysmän kunnan kirjastossa, Valittulantie 5, arkisin klo 9 - 18 sekä lauantaina 6. päivänä huhtikuuta klo 10 - 14 ja sunnuntaina 7. huhtikuuta klo 12 - 16. 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina Sysmän kunnan alueella ovat Sysmän kunnan kirjasto, Valittulantie 5 sekä Vaalilain 9 §:ssä tarkoitetut laitokset. Laitoksissa ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan erikseen. 

Kotiäänestys toimitetaan 3.4. - 9.4.2019. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Valittulantie 5, 19700 Sysmä, puh. 044 7134 501. 

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Henkilöllisyystodistuksena kelpaavat esimerkiksi ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti ja kuvallinen kela-kortti. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

Sysmässä 5.3.2019 

Sysmän kunnan keskusvaalilautakunta

Tietoa eduskuntavaaleista sivulta vaalit.fi

Ulkomainonta