Ehkäisevä päihdetyö

Kunnalla on velvoite järjestää ehkäisevä päihdetyö alueellaan. Tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja.

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on kohentaa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita elämää vaikeuttavia riippuvuuksia koskeva neuvonta. Kunta tekee ehkäisevää päihdetyötä yhteistoiminnassa yhdistysten, yritysten, poliisin ja muiden valtion viranomaisten kanssa. Ehkäisevässä päihdetyössä tulee kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin. Kunnalla on velvoite järjestää työ alueellaan. Sysmässä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto. Ehkäisevää päihdetyötä tekee Pete Sysmä -ryhmä, johon kuuluvat edustajat mm. seurakunnasta, sivistystoimesta, nuorisotoimesta, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, vanhus- ja vammaisneuvostosta, nuorisovaltuustosta ja järjestöistä. 

Sysmän kunnanvirasto

Valittulantie 5 19700 SYSMÄ
Puh. 0384310
Maksullinen
kirjaamo@sysma.fi
Tiina Luhio
+358 44 713 4590
tiina.luhio@sysma.fi

Vastaava ohjaaja

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä