Elinkeinopolitiikka

Sysmän kunnan elinvoimatyöryhmä on linjannut, että Sysmä haluaa olla Päijät-Hämeen yrittäjäystävällisin kunta ja koko Suomessa 20 parhaan joukossa. Tavoitteeseen päästään yrittäjälähtöisellä, yrittäjien tarpeista lähtevillä toimenpiteillä. Tarjolla on yritysneuvontaa, tukia, hankkeita ja muita yrittäjien omista tarpeista lähteviä toimenpiteitä.

Sysmän kunnalla on elinvoimatyöryhmä, joka koordinoi kunnan elinvoiman kehittämistä. Yrityspalveluiden lisäksi elinvoimatyöryhmä toteuttaa hankkeita ja suoria kehittämistoimenpiteitä sekä pyrkii tehostamaan ja vahvistamaan Sysmän kunnan julkista ja yksityistä palvelujen tarjontaa.

Elinvoimatyöryhmä