Elinvoimakysely Sysmästä

07.06.2019 13:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Elinvoimakysely Sysmästä

Arvoisa kuntalainen, vapaa-ajan asukas, matkailija, entinen sysmäläinen tai muu Sysmässä kävijä!

Sysmän kunta haluaa kartoittaa mielipiteenne Sysmästä ja sen elinvoimasta.  Tuloksia käytetään apuna Sysmän elinvoimatyössä, jonka tarkoitus on parantaa Sysmän palvelutarjontaa, lisätä työpaikkoja ja vaikuttaa positiivisesti kunnan asukasluvun kehitykseen.

Toivottavasti voit vastata kyselyyn ja auttaa omalta osaltasi Sysmää parantamaan toimintaansa. Kysely tehdään kahden vuoden välein täysin samoin kysymyksin. Vastaukset tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyn tulokset tullaan esittelemään kunnan kotisivulla www.sysma.fi.

Linkki kyselyyn

Elinvoimakysely Sysmästä