Etsivä nuorisotyö

kunnanviraston alakäytävä

Etsivä nuorisotyö on asiakastyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa ne nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä - tai jo ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa.

Mistä etsivän nuorisotyöntekijän löytää?
Etsivä nuorisotyöntekijä Pia Salmio
·         Nuorisotila Verkosta (yleensä tiistaisin 17.00-20.00)
          pia.salmio@sysma.fi
·         puhelimitse 044 713 4597
·         työhuoneesta kunnanvirastolta tai nuorisotiloista


Missä asioissa etsivää nuorisotyöntekijää voi lähestyä?
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä 15- 29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea:
·         opiskeluun
·         ammatinvalintaan
·         asumiseen
·         vapaa-aikaan
·         asevelvollisuuteen/siviilipalvelukseen
·         tai mihin tahansa omaan elämään ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa


Työskentelyn tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen ja kiinnittyminen johonkin pitkäkestoiseen toimintaan. Asia voi olla pieni tai suuri, niitä voi olla yksi tai useita, etsivä nuoristotyöntekijä on sinua varten.
Kuka voi ottaa yhteyttä?
·         nuori itse
·         huoltajat ja ystävät, jos huoli herää nuoren hyvinvoinnista
·         koulut
·         sosiaalitoimi
·         te-toimisto