Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on asiakastyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa ne nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä - tai jo ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa.

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 25-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.

Edellytykset

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Toimintaohjeet

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä 15- 29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea:
·         opiskeluun
·         ammatinvalintaan
·         asumiseen
·         vapaa-aikaan
·         asevelvollisuuteen/siviilipalvelukseen
·         tai mihin tahansa omaan elämään ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa
Työskentelyn tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen ja kiinnittyminen johonkin pitkäkestoiseen toimintaan. Asia voi olla pieni tai suuri, niitä voi olla yksi tai useita, etsivä nuoristotyöntekijä on sinua varten.
Kuka voi ottaa yhteyttä?
·         nuori itse
·         huoltajat ja ystävät, jos huoli herää nuoren hyvinvoinnista
·         koulut
·         sosiaalitoimi
·         te-toimisto

 

Nuorisotila Verkko
Uotintie 7 19700 Sysmä
Sysmän kunnanvirasto
Valittulantie 5 19700 SYSMÄ
Puh. 0384310
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
kirjaamo@sysma.fi
Pia Salmio
+358 44 713 4597
pia.salmio@sysma.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä