Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, sekä kannustaa omaehtoiseen terveyden hoitamiseen ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen.  Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Hoito voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa. Kunta vastaa asukkaidensa lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.

Sysmässä palvelut tuottaa Terveystalo Oy

Fysioterapia toimii ajanvarauksella puhelimitse.

SOTE-keskus

Leppäkorventie 33 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 494 2585
Maksullinen
Riitta Knaappila
+358 44 494 2579
riitta.knaappila@terveystalo.com

Fysioterapeutti

Riikka Taipale
+358 44 494 2580
riikka.taipale@terveystalo.com

Fysioterapeutti

Erikoissairaanhoitolaki
Kansanterveyslaki
Fysioterapian ajanvaraus ja apuvälinelainaus
Puh. +358 44 494 2579
Fysioterapeutti Riitta Knaappila
Maksullinen
Puhelinaika arkisin
maanantai-perjantai
08:00 - 09:00