Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos

Mitoituksen puolesta kaavamuutoksen tarkastelualueeseen kuuluvat Päijänteen Virmailanselän itärannalla sijaitseva Hiiliniemen mannerranta ja sen edustan pienet saaret sekä Rapalanniemen pohjoispuolella sijaitsevat Ruissaaret, Mätäkallio-saari ja Kaitaniemen mannerranta. Varsinainen kaavamuutos kohdistuu tiloihin Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliranta 781-413-1-300 sekä osalle tilaa Tuomaala 781-413-1-222.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 26.9.2018 alkaen.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hiiliniemi - Ruissaaret rakm