Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos

Mitoituksen puolesta kaavamuutoksen tarkastelualueeseen kuuluvat Päijänteen Virmailanselän itärannalla sijaitseva Hiiliniemen mannerranta ja sen edustan pienet saaret sekä Rapalanniemen pohjoispuolella sijaitsevat Ruissaaret, Mätäkallio-saari ja Kaitaniemen mannerranta. Varsinainen kaavamuutos kohdistuu tiloihin Hiiliniemi 781-413-1-298, Vilmala 781-413-1-295, Hiiliranta 781-413-1-300, Hiiliniemenranta 781-413-1-299,  Kiviranta 781-413-1-303, Lehmusranta 781-413-1-304 sekä osaan tilasta Tuomaala 781-413-1-222.

Tilat Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 liitettiin kaavan muutosalueeseen maanomistajien esityksestä kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa. Suunnittelualueen laajennuksen vuoksi kaavamuutos kuulutettiin uudelleen vireille 18.8.2021.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.9.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 26.9.2018 alkaen.
Vireilletulo- ja valmisteluvaiheen kuulutus 18.8.2021.
Kaavaluonnos nähtävillä 23.8. - 21.9.2021.

Aineisto (kaavaluonnos)

Kaavaluonnoskartta Hiiliniemi

Kaavaluonnoskartta Kaitaniemi

Kaavaselostus + liitteet

Vastineet viranomaislausuntoihin

Vastineet palautteisiin