Hyvinvointivaliokunta

Valiokunta johtaa alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Hyvinvointivaliokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat:

- varhaiskasvatus ja esiopetus

- perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

- toisen asteen koulutus

- vapaa sivistystyö

- nuorisotyö

- liikuntapalvelut

- kirjastopalvelut

- kulttuuripalvelut

- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- sekä osaltaan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-oloihin

Hyvinvointivaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan. Esittelijöinä toimivat hallintojohtaja ja yhtenäiskoulun rehtori.

Esityslista ja pöytäkirjat Esityslistat ja pöytäkirjat 7.7.2021 alkaen

Hyvinvointivaliokunta 2021-2025