Hyvinvointivaliokunta

Valiokunta johtaa alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Hyvinvointivaliokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat:

- varhaiskasvatus ja esiopetus

- perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

- toisen asteen koulutus

- vapaa sivistystyö

- nuorisotyö

- liikuntapalvelut

- kirjastopalvelut

- kulttuuripalvelut

- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- sekä osaltaan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-oloihin

Hyvinvointivaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Esittelijänä toimii hallinto- ja sivistysjohtaja ja pöytäkrijanpitäjänä nuoriso- ja liikuntapäällikkö.

Esityslista ja pöytäkirjat

     varajäsen
Pj. Palvaila Jaakkko Mäkelä Perttu
Vpj. Karola Lilli Leppänen Sami
J Hildén Jesse Lehtinen Joni
J Juhola Hannu Heinonen Ritva
J Tommola Mia Luts Lea
J Virolainen-Nurminen Eija Kotolahti Veikko
J Kare Veijo Mäkinen Eila