Ikäihmisten palvelujen saatavuus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.
Sosiaalihuoltolain 40 §:n mukaisesti ikääntyneillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa – kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

Ikäihmisten palvelujen saatavuus 13.07.2022

Palvelutarpeen arviointi
- Keskimääräinen odotusaika 2 arkipäivää

Kotihoito
- Kotihoitoa saa viimeistään seuraavana päivänä pyynnöstä

Ateriapalvelut
- Keskimääräinen odotusaika 1-3 arkipäivää

Turvapalvelut
- Keskimääräinen odotusaika 1 viikko, kotiutusturvapuhelin tarvittaessa samana päivänä

Tehostettu palveluasuminen
- Tehostettuun palveluasumiseen ei ole jonotettu yli 90 vrk:ta

Henna-Leea Lehtinen
+358 50 4755571
henna-leea.lehtinen@terveystalo.com
Palveluohjaaja

kotihoito, Sysmä

Heidi Johnson
+358 50 5651534
heidi.johnson@terveystalo.com
Palveluohjaaja

kotihoito, Sysmä