Ikäihmisten palvelujen saatavuus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.
Sosiaalihuoltolain 40 §:n mukaisesti ikääntyneillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa – kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

Ikäihmisten palvelujen saatavuus 9.10.2020

Palvelutarpeen arviointi
- Keskimääräinen odotusaika 2 arkipäivää

Kotihoito
- Kotihoitoa saa viimeistään seuraavana päivänä pyynnöstä

Ateriapalvelut
- Keskimääräinen odotusaika 1-4 arkipäivää

Turvapalvelut
- Keskimääräinen odotusaika 1 viikko, kotiutusturvapuhelin tarvittaessa samana päivänä

Tehostettu palveluasuminen
- Päätöksen saatua on voinut muuttaa heti

Mia Stylman-Lehtinen
+358 44 494 2556
mia.stylman-lehtinen@terveystalo.com
Kotihoidon esimies