Ilmoitus eläinsuojan laajentamisesta/ Maitorenki Oy