Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavan muutosalue muodostuu Päijänteen Paimenselän itärannalla sijaitsevan tilan Artjärvi 781-417-1-430 rantaalueista sekä Iso-Juures- nimisen saaren itäosassa sijaitsevan tilan Juuressaari 781-420-3-41 ranta-alueista. Ranta-asemakaavan laajennus (uusi kaava) laaditaan tilan Päijänne 781-417-1-429 alueelle sekä voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vahvistumatta jääneille tilan 781-420-3-41 Iso-Juureksen saaren rannanosille. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 76 ha.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 30.1.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 30.1.2019 alkaen.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Juuressaari rakm