Käyttösäännöt, maksut ja palvelut

SISÄLTÄÄ Laina-ajat Lainan uusiminen
Laina-aika ja palautus Aineiston varaaminen Kaukopalvelu
Myöhästymismaksut Myöhästymisilmoitukset, laskut ja perintä Korvaaminen
Omatoimikäyttö Lainausoikeuden menetys ja palautus Muuta huomioitavaa

Kirjaston palvelut ja niiden käyttö

Kaikilla yksityishenkilöillä sekä laitoksilla ja yhteisöillä, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä, on lainausoikeuden lisäksi oikeus käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ja kirjaston muita käyttösääntöjä sekä niihin tehtäviä muutoksia saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla tai joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Kirjastokortti

Henkilökohtaisen kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen, ilmoittamalla yhteystietonsa ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Ensimmäinen kortti on maksuton, kadonneen kortin uusiminen maksaa 3 €.

  • Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjastoon nimi- ja yhteystietojen muutokset
  • Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon

Päijät-Hämeen kirjastojen kirjastokortit käyvät kaikissa Päijät-Hämeen kirjastoissa.


Omatoimikäyttö

Sysmän kirjasto on omatoimisesti käytettävissä vuoden kaikkina päivinä klo 07 - 21. Sysmän kirjaston käyttösäännöt omatoimiajalla


Laina-ajat

Laina-aika on pääsääntöisesti 28 vuorokautta. Kerralla lainassa olevan aineiston määrä voi olla korkeintaan 100. Yhdellä asiakkaalla voi samanaikaisesti olla lainassa DVD-levyjä enintään 15 kpl, CD-äänikirjoja enintään 10 kpl, tietokonepelejä enintään 4 kpl sekä Blu-ray-levyjä enintään 4 kpl.

Kirjat, äänikirjat, musiikki 4 vko
Pikalainat 2 vko
Lehdet 2 vko
DVD- ja Blu-Ray-levyt 2 vko
Liikuntavälineet 4 vko

Lainan uusiminen

Lainan voi uusia enintään 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia eikä lainaaja ole lainauskiellossa. Uusimisen voi hoitaa myös sähköpostitse kirjasto(at)sysma.fi, puhelimitse 044 7134530 tai netissä seudullisessa verkkopalvelu LASTUssa: lastukirjastot.fi. Kirjasto ei vastaa uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kysymyksessä on kirjastojärjestelmän tai tietoliikenneverkon häiriö.

Laina-aika ja palauttaminen

Ennakkotiedotuksen lähestyvästä eräpäivästä voi tilata maksuttomana sähköpostiin tai maksullisena tekstiviestinä matkapuhelimeen (0,30 euroa/ilmoitus). 

Aukioloaikojen ulkopuolella aineistoa voi palauttaa yläpihan palautusluukkuun. Lainojen palautus palautusluukkuun on asiakkaan vastuulla. Kirjaston aukioloajan jälkeen luukkuun tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle.

Aineiston varaaminen

Päijät-Hämeen kirjastojen aineistoihin voi tehdä varauksia kirjaston asiakaspalvelussa tai LASTUverkkopalvelussa. Varauskuljetukset seudun kirjastoihin kulkevat kahdesti viikossa.

Aineiston varaaminen on maksutonta, mutta varauksen noutamatta jättäminen maksaa 2 €. Varauksen säilytysaika kirjastossa on 7 vrk. Saapuneesta aineistosta ilmoitetaan sopimuksen mukaan joko tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostitse.

Kaukopalvelu

Kaukolainaksi Päijät-Hämeen ulkopuolisista kirjastosta, Suomesta tai ulkomailta voi tilata aineistoa, jota ei ole Lastu-kirjastojen kokoelmissa.

Kaukopalvelumaksu on 5 euroa/laina.

Artikkelikopiot muista kirjastoista ja kaukolainat ulkomailta hinnoitellaan lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.

Myöhästymismaksut

Aineisto on palautettava viimeistään lainauskuitissa ilmoitettuna eräpäivänä. Lainan voi uusia, jos jos siihen ei ole toisen asiakkaan varausta.

Myöhästymismaksu on 40 snt/vrk/laina. Lasten ja nuorten osastojen aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja paitsi DVD-, ja Blu-ray-levyistä sekä tietokonepeleistä.

Yhteisölainaajilta ei peritä myöhästymismaksuja.

Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 10 euroa/laina.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Myöhästymisilmoitukset, laskutus ja perintä

Asiakkaalle lähetetään kaksi huomautusta palauttamattomasta aineistosta. Jos asiakas ei palauta tai korvaa lainattua aineistoa, lähetetään huomautusten jälkeen aineistosta lasku laskutuslisineen. Hoitamaton lasku siirtyy perintätoimistolle perittäväksi ja tällöin asiakkaan maksettavaksi tulee myös perintäkulut.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan maksamalla kirjaston aineisto- tietokannan mukainen korvaushinta. 

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto voidaan myös korvata vastaavalla aineistolla. DVD- ja Blu-ray-levyjä (elokuvat ja tietoaineisto) ei voi korvata vastaavalla teoksella tallennekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi.

Maksettuja korvauksia ei palauteta vaikka aineisto myöhemmin palautettaisiin.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai hänellä on maksamattomia maksuja 10 euroa tai enemmän, asiakas menettää lainausoikeutensa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut suoritettu.

Maksamattomat myöhästymismaksut peritään tehostetusti vuoden vaihteessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 €, muutoin seuraa lainauskielto.

Muuta huomioitavaa

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kirjasto ei vastaa kirjastotiloihin jätetyistä tavaroista tai vaatteista.

Asiakkaan tietosuoja ja rekisteritietojen tarkistaminen

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13). Asiakastietoja käytetään Sysmän kirjastossa lainaustietojen ylläpitoon ja omatoimikäytääjän tunnistamiseen. Muissa kirjastoissa mm. omatoimikäytön hallintaan ja laitevaraukseen.

Henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston asiakastietoihin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastossa ja Lastu-verkkopalvelussa.