Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Sysmän kunnan pohjoisosassa, Päijänteen Judinsalonselän itärannalla. Kaavan muutosalue muodostuu Keskisen tilan 781-416-3-123 ranta- ja vesialueista sekä tilojen Lokkiluoto 781-416-3-152, Anuminkärki 781-416-3-155, Pirttikallio 781-416-3-156 ja Pirtinkärki 781-416-3-157 alueista. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 50 ha.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 26.9.2018 alkaen.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskinen rakm