Keskusarkisto

Keskusarkistossa säilytetään kunnan julkisen toiminnan tuloksena syntyneet pysyvästi säilytettävät asiakirjat.

Keskusarkisto antaa tietoja asiakirjoista kuntalaisille, viranhaltijoille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille. Asiakirjat ovat pääosin julkisia lukuun ottamatta laissa säädettyjä poikkeuksia.

Ota yhteyttä etukäteen

Kannattaa aina ottaa etukäteen yhteyttä keskusarkistonhoitajaan ja kertoa, mitä tietoja tarvitsee. Tarvittaessa voi sopia myös käynnistä. Asiakirjoja ei lainata yksityisille, mutta niitä voi tutkia kunnanviraston tiloissa ja niistä saa valokopioita.

Asiakirjat sijaitsevat pääosin kunnanviraston arkistossa.

Määräajan säilytettävät asiakirjat ovat pääosin toimialojen omissa lähiarkistoissa. Niistä voi tiedustella kunkin toimialan toimistosihteeriltä.

Keskusarkistonhoitaja:

Sanna Nieminen
etunimi.sukunimi@sysma.fi
puh. 044 713 4510