Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 

Vaalilaki

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Keskusvaalilautakunta valitaan valtuuston vaalikaudeksi.  Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta valitaan kutakin vaalia varten.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Jäsenet

Pj. Jutila Riitta
Vpj. Kaurinki Petri
J. Kemppi Pekka
J. Mäkinen Eila
J. Nieminen Tuula

Varajäsenet

1. Hynynen Irma
2. Hildén Jesse
3. Harju Hannu
4. Elomaa Jukka
5. Kalliokoski Mirja