Korjausavustukset

Korjaus- ja energia-avustusten käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA). Korjausavustushakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla on tarkoitus lisätä erityisryhmiin kuuluville ihmisille heidän asumistarpeisiinsa soveltuvia ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia vuokra-asuntoja sekä parantaa heidän asumisolosuhteitaan. Avustuksen kohdentamisessa etusijalla ovat kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat ryhmät, joilla korostuu asumiseen liittyvän tuen sekä palveluiden tarve ja siitä johtuvat erityisvaatimukset asuntojen ja rakennusten tila-, varuste- tai rakenteellisille ratkaisuille.

ARA - Korjausavustukset

Lisätietoja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
029 525 0800 (vaihde)
Postiosoite: PL 30, 15141 Lahti
Käyntiosoite: Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
kirjaamo.ara@ara.fi