Kouluhanke

Päätös työryhmän perustamisesta

Kuntalaisinfo 17.2.2020

Video

Materiaalia

- Perlacon: Väestömuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen - voiko kaikilla kunnilla olla kasvun strategia?

*  *  *

Linkki 15.5. valtuustolle esitettyyn aineistoon, joka sisältää kouluvaihtoehtojen taloudellisen tarkastelun, maaperätutkimukset sekä paikkavaihtoehtojen esittelyn. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5oF9HspZkwA3BEamgFM8myRrlQZDMbPJ

Linkki 19.5. päivitettyyn taloudelliseen tarkasteluun https://www.youtube.com/watch?v=y38TRoDbdf4

* * *

Yksisarjaisen perusopetuksen ja lukion oppitunnit voidaan sijoittaa suunnitteilla olevan päiväkotikoulun opetustiloihin. Huomattava osa perusopetuksen tunneista on taide- ja taitoaineita, jotka opetetaan ko. aineiden luokissa tai liikuntatiloissa, jolloin muita luokkatiloja vapautuu lukion käyttöön. Lukiolla ei aikaisemminkaan ole ollut vain sille korvamerkittyjä luokkahuoneita, vaan opetus on tapahtunut perusopetuksen kanssa samoissa tiloissa. Taide- ja taitoaineiden luokkatilat suunnitellaan sellaisiksi, että niitä voi käyttää myös muiden oppiaineiden opetukseen.

 Alla alustava tilaohjelma ja osallistamistilaisuuden 18.11.2020 materiaali

 Meijän päiväkotikoulu, osallistamistilaisuus 181120

Tilaohjelma, Sysmän päiväkotikoulu

 Ystävällisin terveisin

 Koulurakentamisen työryhmä

* * *

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluhankkeesta

www.esysma.fi/ - Kerro meille – lomakkeella

tai

www.sysma.fi – palautelomakkeella