Kunnan vesi- ja viemärilaitos

Voit hakea kiinteistösi liittämistä kunnan vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Kunnalla on kaksi vedenottamoa, toinen Otamossa ja toinen Kuokanmäessä. Kirkonkylässä toimii jätevedenpuhdistamo. Kunnan verkostoveden pH-arvo on noin 8 ja vesi on pehmeää. Sysmän kunnan raaka- ja verkostovettä seurataan säännöllisesti näyttein. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta pyritään säilyttämään hyvällä tasolla.

Liittymis- ja käyttömaksut

Liittymismaksu on 1.10.2009 alkaen 2,00 euroa/kerros-m² ja omakotitalon kerroin 6.
Esim. 100 k-m²:n omakotitalon liittymismaksu olisi 100 x 2,00 x 6 = 1200 euroa vesiliittymästä ja toinen vastaava summa jätevesiliittymästä. Liittymismaksu on kuitenkin aina vähintään 500 euroa.

Puhtaan veden käyttömaksu on 1.1.2013 alkaen 1,45 euroa/m³ (alv 0%) ja jäteveden 2,02 euroa/m³ (alv 0%). 

Hinnasto: Vesihuoltolaitoksen maksut

Hakemuslomake: Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Vapautushakemus: Hakemus vesihuoltoverkostosta vapauttamiseksi


Yhteystiedot

Taustatiedot ja liittymismahdollisuuksien selvittäminen: vesi- ja viemärilaitoksen vastaavahoitaja Pertti Louhivuori, p. 044 713 4550, etunimi.sukunimi@sysma.fi

Sopimusasiat: vt. tekninen johtaja Matti Nikupeteri, p. 044 7134 554, etunimi.sukunimi@sysma.fi

Vesihuoltolaitoksen laitosmiesten päivystysnumero: p. 044 7134 555.

Vesilaskutukseen liittyvät asiat: toimistosihteeri Sari Toivonen, p. 044 7134 527, etunimi.sukunimi@sysma.fi

Vesihuoltoverkostosta vapauttaminen: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Reiman, p. 044 7134 529, etunimi.sukunimi@sysma.fi