Kunnanhallitus

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Niitä on lisäksi täsmennetty hallintosäännössä.

Kokouspäivät


Kunnanhalitus kokoontuu yleensä kuukauden 2. ja 4. maanantai. Heinäkuussa kuukauden 3. maanantai. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla.

Paikkajakauma

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet.

- Avoin Sysmä 3 paikkaa

- Suomen Keskusta 3 paikkaa

- Kansallinen Kokoomus 1 paikka

- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 paikka

- Perussuomalaiset 1 paikka

Kunnanhallitus 2021-2025