Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta.

Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Sysmän toimintakeskuksen facebook-sivut

Sysmän toimintakeskus

Hakalantie 19 19700 SYSMÄ
Tiina Luhio
+358 44 713 4590
tiina.luhio@sysma.fi

Vastaava ohjaaja

Terveydenhuoltolaki
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta