Kuulutukset

22.01.2020 09:00

Ilmoitus Etelä-Sysmän rantayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta

Ilmoitus Etelä-Sysmän rantayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta
22.01.2020 09:00

Yhtenäiskoulun ja Lukion rehtorin virka

Yhtenäiskoulun ja Lukion rehtorin virka
20.01.2020 09:00

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026
15.01.2020 09:00

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava
15.01.2020 09:00

Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä

Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä