Kuulutus rakennuslupahakemuksen ja poikkeamislupahakemuksen vireilläolosta

23.06.2022 08:37

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus rakennuslupahakemuksen ja poikkeamislupahakemuksen vireilläolosta

52/22

23.6.-6.7.2022