Kysymykset ja vastaukset eilen pidettyyn jätehuollon infotilaisuuteen

16.09.2022 16:14

Kategoria:

MUUTOS AIKAISEMMIN KERROTTUUN:

 

Taajama-alueella jätteenkuljetusurakoitsijan on edelleen mahdollista kerätä energiajätettä niin halutessaan. Kunta ei kuitenkaan jatkossa enää edellytä energiajätteen keräystä. Energiajätteen keräys taajama-alueella jatkuu, mikäli urakoitsija tätä palvelua haluaa jatkossakin tarjota, mutta sen voi halutessaan myös lopettaa ja kerätä jatkossa pelkkää sekajätettä. Näistä asioista tulee sopia suoraan urakoitsijan kanssa taajama-alueella. Energiajätteen keräystä jatketaan kuitenkin korkeintaan siihen saakka, kun muovijätteen keräys taajama-alueella tulee pakolliseksi, tällöin energiajäteastian voi vaihtaa muovinkeräysastiaan. Muovijätteen keräys alkaa kesällä 2023.

Haja-asutusalueen energiajätteen keräys lakkaa 19.9 alkaen. Kuitenkin ensimmäisellä tyhjennyskerralla energiajäteastiakin tyhjennetään. Tämän jälkeen astian voi viedä säilöön, tai sopia jätehuollon neuvonnassa astian muuttamisesta sekajäteastiaksi.

YLEISÖN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET JA NIIHIN VASTAUKSET EILEN PIDETYSSÄ JÄTEHUOLLON INFOTILAISUUDESSA.

 

1.       Kierrätykseen kelpaamattomat huonokuntoiset vaatteet: mihin jatkossa viedään?

o   Varsinaista rikkinäisen tekstiilin vastaanottoa ei tällä hetkellä ole. Hyväkuntoiset, ehjät ja puhtaat vaatteet vastaanotetaan UFF:n laatikoihin RINKI-ekopisteiden yhteydessä sekä lajitteluasemalla. Rikkinäisen vaatteen voi laittaa sekajätteeseen. Rikkinäisten tekstiilien vastaanotto aloitetaan myöhemmin.

 

2.       Virheellisistä rekisteritiedoista johtuva virheellinen laskutus (kaksi eri kysyjää)

o   Virheellisten rekisteritietojen korjauspyynnön voi jättää kunnan sivuilla lomakkeen kautta: https://www.sysma.fi/rakennus-ja-huoneistorekisterin-tietojen-korjaaminen, kunta selvittää tapauskohtaisesti mikä on alkuperäinen/rakennusluvan mukainen rakennuksen käyttötarkoitus ja korjaa tiedon tarvittaessa.

 

3.       Aluekeräyspisteiden määrä, pysyykö ennallaan vai tuleeko lisää

o   Aluekeräyspisteet säilyvät entisillä paikoillaan. Aluekeräyspisteiden määrää ei lisätä. Kunta toivoo, että useampi siirtyisi kotinoutoihin tai kimppoihin, sillä aluekeräyspisteet ovat kalliita ylläpitää ja valvonta on vaikeaa.

 

4.       Virheellinen laskutus tontista, missä ei ole rakennuksia (tontti kaava-alueella)

o   Jätehuollon asiointiin voi jättää vapaamuotoisen hakemuksen todisteiden kera (esim. valokuvat käyvät), mikäli rakennus on asumiskelvoton tai purettu. Tällöin jätehuoltoon voidaan myöntää vapautus.

 

5.       Mökki ja perikunnan omistama vakituinen asunto(asumaton), etäisyys 5 km. Voidaanko perustaa kimppa

o   Jätehuoltomääräysten mukaan kimpan kiinteistöjen on oltava 3 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Edellä kuvattu järjestely ei valitettavasti ole mahdollinen.

 

6.       Kompostori-ilmoitus – mihin tehdään taajamassa ja haja-asutusalueella

o   Kompostori-ilmoitus jätetään vapaamuotoisena Sysmän jätehuollon sähköpostiin tai kirjallisena Valittulantie 5, 19700 Sysmä. Ilmoituksen voi myös toimittaa itse vastaanottoon. Kirjeen vastaanottajaksi Sysmän jätehuolto.

Ilmoituksessa on ilmettävä kompostorin tyyppi, kompostorin on oltava ns. lämpökompostori, esimerkiksi verkotettu tai aidattu ns. lehtikompostori ei riitä.

 

7.       Voiko tehdä naapurin kanssa kompostikimpan

o   Rajanaapurin kanssa voi tehdä kompostikimpan. Ylempänä ohjeet vapaamuotoisen ilmoituksen tekoon.

 

8.       Aluekeräyspisteen käyttäjä: huomioidaanko maksussa biojätteen erottelu

o   Ei huomioida. Kompostori-ilmoituksella voi pidentää kotinoudon sekajäteastian tyhjennysväliä. Ilman kompostointia sekajätteen tyhjennysväli on korkeintaan 2 viikkoa. Astiassa pitkään säilytetty biojäte alkaa haista sekä aiheuttaa mahdollisen terveellisyysriskin.

 

9.       Kompostori ollut kauan, tehnyt ilmoituksen aikanaan RTK:lle. Tehdäänkö uusi ilmoitus

o   Saamme nykyiset kompostointitiedot edelliseltä toimijalta. Uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

 

10.   Hyvinkäällä ei biojätteeseen saa laittaa kukkaruukkujen multaa, miten Sysmässä

o   Kukkamullan voi laittaa omaan kompostiin, mutta biojätteeseen se ei kuulu. Jos kompostoria ei ole, kukkamulta laitetaan sekajätteeseen.

 

11.   Kenen kanssa sovitaan tyhjennysvälit ja astiakoot

o   Taajama-alueella tyhjennysvälit ja astiakoot sovitaan paikallisen jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa. Aikaisemmin sovitut asiat jatkuvat entisellään, pois lukien energiajätteen keräys.

 

12.   Mistä näkee taajaman astiakoot ja hinnan

o   Taajaman jätehuollon hinnat asukas selvittää itse olemalla yhteydessä paikalliseen jätteenkuljetusurakoitsijaan.

 

Lisäys eiliseen infot