Lapsiperheiden kotipalvelu

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
 

Sosiaalihuoltolain 19 § mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain 19 § mukaan kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 19 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista ja kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla. Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tekee Sysmässä sosiaalijohtaja ja palvelu on harkinnanvaraista.

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on tarjota perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon perustuvaa kodin- ja lastenhoidollista apua. Työ on perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Palvelu on kestoltaan enintään kuukausi, palvelun tiheys 1-2 kertaa viikossa ja käynnin pituus 1-4 tuntia tai kertaluontoisessa palvelussa 1-3 päivää enintään 8 tuntia kerrallaan.  

Yhteystiedot:

+358 44 494 2556 Kotihoidon esimies Mia Stylman-Lehtinen