Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan  perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehkäisevästi, matalalla kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnoittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä  omassa kodissaan.

Tärkeät puhelinnumerot:

044 713 4587 Sosiaalityöntekijä Maarit Hildèn

044 494 2523 Perhetyöntekijä Tiina Mäkinen 

044 713 4589 Virka-aikainen sosiaalipäivystys

112 Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys

Lastensuojeluilmoituksen voit tarvittaessa tehdä Päijät-Hämeen sähköisen asioinnin sosiaalipalvelujen sivuilla  kohdassa Sähköinen lastensuojeluilmoitus (Sysmä).