Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sysmässä palvelun tuottaa Terveystalo Oy

SOTE-keskus

Leppäkorventie 33 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 494 2585
Maksullinen

Sysmän kunta, sosiaalipalvelut

Leppäkorventie 33 19700 SYSMÄ
Puh. 0384310
Maksullinen
kirjaamo@sysma.fi
Maarit Hildèn
+358 44 713 4587
maarit.hilden@sysma.fi

Sosiaalityöntekijä

Lastensuojelulaki