Lehdistötiedote - Sysmän kunnan talouden ja palvelujen linjaukset vuosille 2018 - 2021

13.02.2018 16:54

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Palvelut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Sysmän kunnanhallitus ja valtuusto linjasivat iltakoulussaan kunnan talouden ja palvelujen muutoksia 29.1.2018. Puheenjohtajat ovat vielä linjauksen jälkeen yhteistuumin täydentäneet esitystä. 

Taustalla olivat Perlacon Oy:n katsaus ja painelaskelmatrendi valtuustokaudelle 2017 - 2021. HT Eero Laesterän selvityksestä käy ilmi kunnan verorahoituksen muutos kuluvana vuonna, jossa on vähennystä yli miljoona euroa eli yli kaksi veroprosenttia ja trendi jatkuu tällaisena. Sote ratkaisumme on optimaalinen ja sopeutusta on löydettävä muualta. Tarve on 1,5 meuroa. 

Kunta on linjannut strategiassaan pysyvänsä itsenäisenä kaikki ydinpalvelut tarjoavana kuntana. 

Kunnalla on hallinnon lisäksi sivistyksen ja teknisen toimen toimialat, joista sopeutukset on tehtävä. Nuoramoisten koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyvät yhtenäiskoulun tiloihin, jolloin opettajaresursseja voidaan käyttää tehokkaammin. 

Lukio halutaan säilyttää Sysmässä, jotta opiskelijat voivat jatkaa keskiasteen opiskeluaan täällä. Sivistyksen toimialalla haetaan myös säästöjä avustuksista ja henkilöstömitoituksista esimerkiksi eläköitymisten kautta. 

Teknisessä toimessa haetaan lisätuloja kiinteistöveropohjan tarkennustyöllä sekä säästöjä seudullisesta rakennustarkastuksen ja vesi- ja viemärilaitoksen yhteistyöstä. Eläköitymisjärjestelyistä haetaan lisäksi säästöjä. 

Osa hallinnon säästöistä painottuu maakunnan syntymisen jälkeiseen aikaan. Kuntamarkkinointi ja elinkeinopanostukset ovat tarkastelun alaisia. Sopimusten ja avustusten tarkastelussa on löydettävä kokonaishyöty. 

Omaisuuden myyntiä tehostetaan, myytävien tonttien hinnat tarkistetaan kilpailukykyisiksi ja Ilola-Suopelto-Päijätsalo kaavoitusta ja rakentamista kiirehditään. 

Koulurakennusratkaisusta päätetään vaihtoehtojen pohjalta talousnäkökohdat huomioiden erikseen. 

Kunnanhallitus 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, puh. 044 713 4504, marketta.kitkiojoki@sysma.fi