Liikenneturvallisuus

Pohjois-Päijät-Hämeen yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa jokaisen vastuusta liikenteessä:

Minulla on vastuu turvallisesta liikkumisesta. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Sysmä oli mukana laatimassa Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2016.  Sysmän, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Liikenneturvallisuusohjelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Pohjois-Päijät-Hämeessä:

- Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
- Iäkkäiden turvallisen liikkumisen parantaminen
- Liikenneturvallisuuden parantaminen valtateillä
- Sysmän liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, - tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmässä on mukana kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Sysmän liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:

Päivitetty 11/2019

Tekninen palvelukeskus ja Sysmän vanhempainyhdistys, Susanna Uusi-Kytölä (ryhmän puheenjohtaja)
Toimintaympäristövaliokunta, Jouko Aartolahti
Kunnanvaltuusto, Mika Järvinen
Sivistystoimi (yhtenäiskoulu), Tuula Vuorinen
Sivistystoimi (alakoulut), Janne Jokinen
Sivistystoimi (varhaiskasvatus), Helena Haavistola
Sivistystoimi (varhaiskasvatus), Anne Papinniemi
Nuoriso- ja liikuntatoimi, Tuija Pessa  
Vanhus- ja vammaisneuvosto, Raimo Hietarinne
Sysmän Taksiautoilijat, Antero Salminen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Petteri Lehtinen
Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
Liikenneturva, Ari-Pekka Lattu
ELY-keskus, Herkko Jokela
Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän sihteeri)

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä

Liikenneturvallisuusohjelman esite 2016

Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan liikenneturvallisuustyö

Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivusto: opastusta, tietoa ja vinkkejä kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Liikenneturva

ELY-keskus

Poliisi