Lomituspalvelujen Sysmän tukiryhmä

Jouni Suonpää

Somero

Joni Heikkilä

Humppila

Antti Miettinen

Humppila

Simo Horkka

Jokioinen

Katja Halme

MELA-asiamies

Kari Aikio

MTK-Häme

Amanda Vesiaho

MTK-Keski-Suomi

Hannu Kaila

MTK-Asikkala

Heikki Kuisma

MTK-Hartola

Riikka Suutari

MTK-Heinola

Eero Tervala

MTK-Hollola

Ville Löyttyniemi

MTK-Hämeenkoski

Matti Haapala

MTK-Jou-Lu

Päivi Jokela

MTK-Kuhmoinen

Mikko Lehtinen

MTK-Kärkölä

Jarmo Lahtinen

MTK-Padasjoki

Milla Haukka

MTK-Pertunmaa

Juho Hopeasaari

MTK-Sysmä

Pekka Torppa

MTK-Toivakka

Marjo Koskenniemi

maatalouslomittaja

Matti Mäkinen

maatalouslomittaja

TUKIRYHMÄN TEHTÄVÄT


- toimia lomituksen hallintohenkilöstön tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä
   käytännön kysymyksissä
- seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että
   lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuvat
- yhteistoiminnan edistäminen palveluiden käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä
- edistää toiminnallaan lomituspalvelujen oikeudenmukaista, taloudellista ja tehokasta
   toimeenpanoa
- tiedon välittäminen eri sidosryhmien välillä lomituspalvelujen toimeenpanoon liittyvistä asioista.
  Tukiryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Sen tekemillä päätöksillä on suosituksen luonne
  ja varsinaiset päätökset tekee vastuuhenkilö, joka myös vastaa tekemistään päätöksistä.