Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

Opiskeluhuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.  Opiskelijahuolto on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Opiskelijahuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Sysmän Lukion moniammatilliseen opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Opiskelijahuoltohenkilöstö seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön ja yksittäisten ryhmien hyvinvointia.

                  

Sysmän Yhtenäiskoulu ja Sysmän Lukio

Väihkyläntie 9 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 713 4541
Maksullinen
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Koulun kanslia
Puh. +358 44 713 4541
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00